Drinkfresh - Fresh bar

Menu


Podmínky věrnostního programu NUDE Fresh and Juicy

Provozovatelem věrnostního programu NUDE Fresh and Juicy  (dále jen “NUDE”) je společnost NUDE Juice and Smoothie co., s. r. o., IČ: 272 02 071, se sídlem U Zahradního města 3190/2a, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 104089 (dále jen „Společnost“).

Výhody věrnostního programu NUDE  jsou oprávněni čerpat pouze držitelé věrnostní karty. Držitelem věrnostní karty NUDE se stává každá fyzická osoba, která požádá o vydání karty a zároveň vysloví souhlas s pravidly věrnostního programu NUDE dle čl. 15 těchto obchodních podmínek a pravidel věrnostního programu NUDE.

Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv změnit a upravit pravidla věrnostního programu NUDE (dále jen „Pravidla“) a výši a formu všech bonusů k němu se vážících.

Věrnostní kartu zákazníkovi vydá obsluha provozovny NUDE. K aktivaci věrnostní karty je nutné, aby zákazník nejprve vyplnil registrační formulář. Tento registrační formulář je možné vyplnit na webových stránkách Společnosti: www.drinkfresh.cz v sekci věrnostní program. Data držitelů věrnostní karty uváděná do registračního formuláře budou obratem zavedena do databáze držitelů věrnostních karet.

Další výhody plynoucí z registrace:

Při každém nákupu v provozovně NUDE a po předložení věrnostní karty načte obsluha NUDE elektronicky na věrnostní kartu zpětný bonus, tento bonus se načte v korunách v hodnotě 10% z ceny nákupu. Bonus lze získat za nákup veškerých produktů, jež jsou v provozovně NUDE nabízeny.

Nárok na získání bonusu má držitel věrnostní karty při platbě všemi formami – hotovostí, stravenkami i platební kartou. Bonus se nenačítá při platbě zákaznickým kreditem.

Načtené bonusové body může držitel věrnostní karty uplatnit při platbě produktů v kterékoli provozovně NUDE. Za bonusové body není možné získat hotovost. Bonusem je možné hradit i pouze část ceny zvoleného produktu.

Při platbě bonusem se držiteli věrnostní karty elektronicky odečte počet bonusů odpovídajících hodnotě nákupu. Při platbě nastřádaným bonusovými body se držiteli věrností karty další bonusové body nenačítají.

Při uplatnění nároku na slevu z nákupu (např. použitím slevové karty nebo slevové nabídky) se bonus nenačítá.

Aktuální zůstatek bonusů si držitel věrnostní karty může zjistit na webových stránkách společnosti: www.drinkfresh.cz v sekci věrnostní program.

V případě technické poruchy pokladního terminálu nenese Společnost odpovědnost za nenačtení bonusových bodů. Na načtení bonusových bodů nemá držitel věrnostní karty právní nárok.
Platnost věrnostní karty a rovněž i bonusových bodů je 18 měsíců od posledního použití věrnostní karty. Po uplynutí této lhůty je věrnostní karta deaktivována a bonusové body nelze dále využít.
V případě, že držitel věrnostní karty ztratí svou věrnostní kartu, nebo mu bude odcizena, je možné takovou věrnostní kartu zablokovat a zachovat nastřádaný bonus. Dojde-li však ke ztrátě nebo odcizení, je držitel věrnostní karty povinen takovou událost neprodleně oznámit Společnosti na e-mailové adrese: info@drinkfresh.cz. Společnost zajistí její deaktivaci a převod bonusů na novou věrnostní kartu.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 24.5.2018.

V Praze dne 24.5.2018

NUDE Juice and Smoothie co., s. r. o.